OM SSP SAMARBEJDET

 

SSP (forkortelse for skole, socialrådgivning og politi) er et formaliseret, forpligtende og tværfagligt samarbejde, hvor skolerne, de sociale myndigheder og politiet i Ringkøbing-Skjern Kommune er de centrale aktører. Samarbejdet indbefatter deru - dover bl.a. UU og Sundhedscenter Vest.

 

SSP-samarbejdet i Ringkøbing-Skjern Kommune har altid været vægtet højt både politisk og blandt de involverede samarbejdspartnere. Der er over en bred kam en fornemmelse af, at vi i samarbejdet kan gøre en forskel og være medvirkende til at skabe rammerne for, at børn og unge i Ringkøbing-Skjern Kommune kan få en opvækst funderet på tryghed og høj trivsel. I samarbejde med forældre bygger SSP-samarbejdet på en forebyggelseskultur, der inddrager dem, det hele handler om – børnene og de unge, så de føler sig hørt, forstået og taget alvorligt.

 

SSP-samarbejdet er til for borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune, så tag endelig kontakt, hvis du/I har brug for råd/vejledning, vil aflevere en bekymring om en ung eller gerne vil booke et forældrearrangement om et relevant emne, der måske ikke er beskrevet i denne brochure. SSP-teamet er kontaktbar 24-7.Senest opdateret 10.06.2024 09:22 af JMP