Forside / Fritidshold / Kørekort og Beviser / Knallertkørekort

Knallertkørekort

Knallert 05.02b(O) - Ringkøbing start 2. maj 2023
FYLDT OP: Knallert og førstehjælp v. Ole B. Jensen, mob. 20450056
Knallert 05.15(P) - Skjern start 15. maj 2023
Fyldt op: Førstehjælp v. Jesper J. Laursen mob. 25111234 Knallert v. Per B. Christensen mob. 51526163
Knallert 05.24a(O) - Ringkøbing start 24. maj 2023
FYLDT OP: Knallert og førstehjælp v. Ole B. Jensen, mob. 20450056
Knallert 05.24b(O) - Ringkøbing start 24. maj 2023
FYLDT OP: Knallert og førstehjælp v. Ole B. Jensen, mob. 20450056
Knallert 05.25(P) - Skjern start 25. maj 2023
FYLDT OP: Førstehjælp v. Jesper J. Laursen mob. 25111234 Knallert v. Per B. Christensen mob. 51526163
Knallert 06.02(M) - Ringkøbing start 2. juni 2023
FYLDT OP: Førstehjælp v. Ole B. Jensen, mobil 20450056 Knallert v. Michael S. Jansen mobil 29637898
Knallert 06.10(O) - Ringkøbing start 10. juni 2023
FYLDT OP: Knallert og førstehjælp v. Ole B. Jensen, mob. 20450056
Knallert 06.26a(P) - Skjern start 26. juni 2023
FYLDT OP: Knallert v. Per B. Christensen mob. 51526163 Førstehjælp v. Jesper J. Laursen mob. 25111234
Knallert 06.26b(P) - Skjern start 26. juni 2023
FYLDT OP: Knallert v. Per B. Christensen mob. 51526163 Førstehjælp v. Jesper J. Laursen mob. 25111234
Knallert 07.29(P) - Skjern start 29. juli 2023
FYLDT OP: Knallert V. Per B. Christensen mob. 51526163 førstehjælp v. Ole B. Jensen mob. 20450056
Knallert 07.31(P) - Skjern start 31. juli 2023
FYLDT OP: Knallert v. Per B. Christensen mob. 51526163 Førstehjælp v. Ole B. Jensen mob. 20450056
Knallert 08.10b(O) - Ringkøbing start 10. aug 2023
FYLDT OP: Knallert og førstehjælp v. Ole B. Jensen, mob. 20450056
Knallert 09.11a(O) - Ringkøbing start den 11. september 2023
FYLDT OP: Knallert og førstehjælp v. Ole B. Jensen, mob. 20450056
Knallert 09.11b(O) - Ringkøbing start den 11. september 2023
Knallert og førstehjælp v. Ole B. Jensen, mob. 20450056


Senest opdateret 17.05.2023 10:19 af LJ