Oplysningspligt til forældre

Oplysningspligt i forbindelse med indsamling og

behandling af personoplysninger i Dagtilbud og Undervisning

 

Oplysningspligt til forældre - Skoleområdet

 

Dataansvarlig:

Ringkøbing-Skjern Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing.

Kontaktoplysninger

Ungdomsskolen Ringkøbing-Skjern, Ladegårdsvej 5, 6920 Videbæk

ungdomsskolen@rksk.dk

/ 99741820

 

Formål

Behandlingen har til formål at muliggøre varetagelsen af kommunens opgaver i forbindelse med at fremme børn og unges udvikling og læring via kommunale dag- og uddannelsestilbud.

 

Behandlingen er retsligt funderet i

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, c og e.

Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, b, og g.

Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2.

Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

 

 

Modtagere, som personoplysningerne kan, er eller vil blive videregivet til:

Andre skoleelever og deres forældre (jf. samtykke)

Kontaktoplysninger på nuværende børn samt forældre til brug til legeaftaler (jf. samtykke)

Vognmænd ved special og sygetransport (jf. FSL § 26, stk 2 og 3)

Foreninger (i forbindelse med undervisning)

Rejseforsikringsselvskaber og hoteller (i forbindelse med studietur)

Producent af buskort (jf. FSL § 26, stk. 5)

Præster (i forbindelse med udføreslen af en offentlig mydighedsudøvelse)

Stat, Regioner, andre kommuner, samt private og kommunale institutioner (jf. samtykke)

Skolefoto (jf. samtykke)

UU- og STU vejleder (jf. Bekendtgørelse af love om kommunal indsats for unge under 25 år)

Undervisningsministeriet (jf. folkeskoleloven)

Virksomheder (Meebook, STIL/ Uni-C – herunder uni-login, praktiksteder, tandplejen, sundhedsplejen, karakterdatabasen og Optagelse.dk, der samarbejdes med (i forbindelse med projekter/undervisningsforløb)

 

 

Kategorier af personoplysninger

De givne personoplysninger er af almindelig og følsom karakter, såsom kontaktoplysninger, cpr-nummer og helbredsoplysninger.

 

Opbevaring af personoplysninger

Som kommune er vi underlagt en række regler, der regulerer, hvad vi må slette og hvornår.

Skolen udfylder:

Personoplysningerne og billeder opbevares så længe, at eleven er aktiv/indenfor Ungdomsskolens målgruppe? Dataopbevares i Ungdomsskolens administrationssystem.

Brug af billeder

Du er også velkommen til at rette henvendelse til skolens kontor, hvis du slet ikke ønsker, at billeder af dig eller dit barn/dine børn skal bruges. For så vidt angår Aula og MinUddannelse, skal du selv registrere dit samtykke direkte i de pågældende systemer.

Retten til at trække samtykke tilbage.

I de tilfælde du har indgået et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. Dette gør du ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

Registreredes rettigheder:

Retten til at få indsigt i sine personoplysninger (indsigtsret).

Du har ret til få indsigt i indsamlede oplysninger på dit barn.

 

Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse).

Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger.

 

Retten til at få sine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt).

Du har ret til at få slettet oplysninger, som ikke er relevante.

 

Retten til at få begrænset behandlingen af personoplysninger.

Du har i nogle tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af personoplysninger. Det kan f.eks. betyde, at den dataansvarliges behandling af dine oplysninger kun må bestå i at opbevare dem.

 

Retten til at flytte personoplysninger (dataportabilitet).

Skolen er forpligtiget til at samle personoplysningerne, således disse kan udleveres relativt nemt til dig.

 

Retten til indsigelse.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.


Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering.

Du har ret til at få en medarbejder til at tage stilling til en afgørelse, der er fuldautomatisk bestemt.

 

Databeskyttelsesrådgiver

 

Ringkøbing-Skjern Kommunes Databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på

– mail: dbr@rksk.dk

- tlf. nr. 99 74 36 60

https://www.rksk.dk/om-kommunen/organisation/databeskyttelse

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder datatilsynets kontaktoplysninger på

www.datatilsynet.dkSenest opdateret 19.06.2020 10:01 af JMP