Forside / Dagskolen / Dagskolen / Om dagskolen

VORES VISION

 

At dygtiggøre eleven til medleven i voksensamfundet gennem læringsaktiviteter, hvor eleven kan afprøve egne ressourcer og naturligt indgå som en del af et inkluderende fællesskab. At medvirke aktivt til at skabe helhed i den unges tilværelse uafhængigt af social baggrund og evnemæssige forudsætninger

 

 

VORES MISSION

 

At Dagskolen ud fra lærings-, dannelses- og trivselsaspekter medvirker til at styrke den unge på både den faglige, personlige og sociale bane og gennem oplevelser i fællesskabet bidrager til at bibringe den unge et øget livsindhold. At derfor at skabe, praktisere og udvikle grundlaget for at læring, trivsel og dannelse kan blive realiseret i fællesskabet således at den enkelte unge støttes i at genvinde, bevare og øge lysten til at lære

 

HVAD ER DAGSKOLEN?

 

Dagskolen Opsund er en særlig skoleform kaldet ”ungdomsskolens heltidsundervisning” og er målrettet visiterede unge i alderen 7.-10. klassetrin, der har et behov for særligt tilrettelagt skoleforløb. Dagskolen er en integreret del af ungdomsskolen og drives ud fra ungdomsskoleloven – og ikke folkeskoleloven. Det giver nogle muligheder rent fag og indholdsmæssigt, men også en række fordele i forhold til den sociale del af skolelivet og kammeratskabet.

 

Dagskolen Opsund blev oprettet under daværende Videbæk Ungdomsskole i 1996 – samme år, hvor Ungdomsskolens afdeling i Opsund blev indviet med klub og fritidsundervisning. Dagskolen Opsund er sammen med de tre specialcentre og de to specialskoler en del af det samlede specialiserede skoletilbud i Ringkøbing-Skjern kommune.

 

Mere information om Dagskolen Opsund fås ved henvendelse til ungdomsskoleleder John Jensen,

Mail: john.jensen@rksk.dk

Mobil: +45 40286052

FØLG OS PÅ @RISKUSDK


Senest opdateret 13.11.2023 10:35 af APR