ET FRITIDS- OG 

UNDERVISNINGSTILBUD 

TIL UNGE FRA 7. KLASSE

OG OP TIL 18 ÅR

 

Ungdomsskolen er et tilbud med undervisnings- og fritidsaktiviteter til unge fra 7. kl - 18 år. Det er kommunerne, der står for ungdomsskolen, og ungdomsskolen er en central del af kommunernes ungdomspolitik.

 

Tilbuddet bruges af omkring 40 procent af unge i målgruppen på 14- til 17-årige, samt en del, der er lidt yngre og lidt ældre, når kommunerne finder, at disse børn og unge kan have gavn af ungdomsskolens tilbud.

 

Ungdomsskolen har til formål at; give unge mennesker mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give de unge forståelse af samfundslivet og dygtiggøre dem til det, bidrage til at give de unges tilværelse forøget indhold, udvikle de unges interesse for aktiv medvirken i et demokratisk samfund og skærpe deres evner for denne medvirken.

FØLG OS PÅ @RISKUSDK
Dette afsnit kan ikke vises da du ikke har accepteret cookies for markedsføring.
Klik her for at ændre dette


Senest opdateret 22.08.2022 11:27 af JMP