Fritidsslusen

 
Hvad er Fritidsslusen?
Fritidsslusen er et samarbejdsprojekt mellem Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.
I et tæt samarbejde med foreningerne, vejleder vi børn og unge i kommunens mange fritidstilbud.
Hvem kan få hjælp?
Fritidsslusen er et tilbud til alle unge i Ringkøbing-Skjern Kommune, fra 6 – 18 år som har brug for hjælp til aktiviteter i fritiden. Fritidsslusens målgruppe er hovedsageligt socialt udsatte, herunder tosprogede, børn og unge, der endnu ikke er tilknyttet det etablerede foreningsliv. 
Hvad består hjælpen i?
Der kan hjælpes med konkrete aktiviteter, kontaktformidling, afklaring af gensidige forventninger samt i et vist omfang beklædning og kontingent. Der ydes ikke hjælp til transport. Efter en periode laver fritidskonsulenten en opfølgning med det enkelte barn/unge, og herefter forventes det, at man klarer sig selv.
Fra hvem kommer henvendelserne?
Konkrete henvendelser om børn der ønsker fritidsvejlederens hjælp, kan komme fra skolelærere, foreningsfolk, forældre, andre voksne med tilknytning til barnet eller fra børnene selv. Fritidskonsulenten har sin daglige gang på skolerne i Kommunen. 
Mål:
Målet er, via fritidsvejledning at klæde det enkelte barn eller unge, den enkelte forening og ikke mindst forældrene godt på, inden barnet sluses ud i det, der for nogen er en ukendt verden.
Beskrivelse:
Med fritidsvejlederen på sidelinjen vil der, i trygge rammer, være mulighed for udfoldelse af kreative, musikalske og sportslige evner i lokalområdets forskellige fritidstilbud.
Sammen med skolerne er foreningerne de vigtigste samarbejdspartnere i vores arbejde. Det er i deres regi, at børnene gennem deltagelse i det almindelige organiserede fritidsliv, opnår et netværk og gode relationer til andre, samt kontakt til positive voksne rollemodeller.
Hertil kommer også eventuelle gavnlige effekter af fysisk aktivitet og erfaringer med demokrati og foreningstradition, som er dybt rodfæstet i den danske kultur.
 
Kontakt:

ØST (Videbæk, Spjald, Skjern, Tarm + opland)

Louise Villadsen
Mobil 23 23 42 00
louise.villadsen@rksk.dk

ØST (Videbæk, Spjald, Skjern, Tarm + opland)
Anette Bjerren 
Mobil 42 21 35 58
Anette.bjerren@rksk.dk

VEST (Hvide Sande, Ringkøbing, Lem, Tim + opland)
Flemming Pedersen
Mobil 24 42 24 40
flemming.pedersen@rksk.dk

 

VEST (Hvide Sande, Ringkøbing, Lem, Tim + opland)
Torben Sandsberg
Mobil 24 89 92 40
torben.sandsberg@rksk.dkSenest opdateret 05.11.2019 10:16 af RISKUS