COVID-19 Opdatering

 

COVID-19 OPDATERING:

 


D. 1. februar

Med forlængelse af restriktionerne frem til den 28. februar 2021 er alle ungdomsskolens aktiviteter med

fritidsundervisning, valgfag, knallertkørekort, streetpark m.v. LUKKET. Det betyder aflysning af undervisning for allerede igangsatte hold og udsættelse af opstart for de hold, der egentlig skulle have startet i løbet af uge 1-2. Ligeledes er ungdomsskolens klubber fortsat LUKKET.

 

Vi håber på forsigtig opstart igen fra uge 3, men vi afventer naturligvis meldinger og forholdsordrer fra ministeriet, KL og forvaltningen.

 

SSP er stadig kontaktbar og besvarer henvendelser på tlf, sms og mail.

 

Dagskolen Opsund, som er specialskole, er fortsat åben og dermed undtaget den nedlukning af skoler, som ellers er virkeligheden lige nu.

 

Kollegiet i Tarm

(værelser til unge under uddannelse) er naturligvis stadig i drift, da de unge jo har deres bolig dér. Der er særlige hensyn til rengøring, besøg m.v.

 

 

D. 4. januar

Med forlængelse af restriktionerne frem til den 17. januar 2021 er alle ungdomsskolens aktiviteter med fritidsundervisning, valgfag, knallertkørekort, streetpark m.v. LUKKET. Det betyder aflysning af undervisning for allerede igangsatte hold og udsættelse af opstart for de hold, der egentlig skulle have startet i løbet af uge 1-2. Ligeledes er ungdomsskolens klubber fortsat LUKKET.

 

Vi håber på forsigtig opstart igen fra uge 3, men vi afventer naturligvis meldinger og forholdsordrer fra ministeriet, KL og forvaltningen.

 

SSP er stadig kontaktbar og besvarer henvendelser på tlf, sms og mail.

 

Dagskolen Opsund, som er specialskole, er fortsat åben og dermed undtaget den nedlukning af skoler, som ellers er virkeligheden lige nu.

 

Kollegiet i Tarm (værelser til unge under uddannelse) er naturligvis stadig i drift, da de unge jo har deres bolig dér. Der er særlige hensyn til rengøring, besøg m.v.

 

 

D. 13. november

Der er konstateret en elev smittet med Covid-19 på Dagskolen Opsund. Alle 25 elever, 6 lærere og 3 chauffører på Dagskolen hjemsendes i perioden fredag den 13. og frem til

torsdag den 19. november 2020

.

Elever og medarbejdere testes jf. Sundhedsmyndighedernes anvisninger.

Da elever og medarbejdere hjemsendes til selv-isolation, bør social kontakt, fritidsaktiviteter osv. undgås indtil negativt test-svar foreligger og alle herudover også er symptomfri.

Der iværksættes i ovennævnte periode NØDSKOLE med virtuel specialundervisning, webbaseret hjemmearbejde og daglig kommunikation mellem elev, kontaktlærer og hjemmet. Nødundervisning relaterer primært til dansk og matematik, idet Dagskolens øvrige fagrække med praktiske, kreative værksteder og idræt, udeliv m.v. jo netop er kendetegnet ved at være fælles og fysisk undervisning

 

 

D. 11. november

Grundet de særlige udfordringer såvel nationalt som kommunalt i RKSK med spredning af corona-smitte, er der fortsat meget reduceret drift af ungdomsskolens fritidstilbud.

 

Ungdomsklubberne er fortsat lukkede.

 

Fritidsundervisning er reduceret til få hold og gennemføres efter særlige retningslinjer i forhold til afstand, håndhygiejne, rengøring m.v. Elever skal selv medbringe mundbind papir/stof. Der undervises pt. i knallertkørekort, førstehjælp og i den kommende tid åbnes op for undervisning til jagttegn.

 

Valgfag for 9. klasser i samarbejde med kommunens folkeskoler er stadig stillet i bero indtil videre.

 

Outdoor tilbydes stadig til folkeskolerne klassevist og efter aftale med de enkelte skoler.

 

Streetparken er lukket for offentlig adgang, men der gennemføres klassevis undervisning på lukkede hold og efter særlige regler. Folkeskolerne kontaktes af Ungdomsskolen om muligheden herfor og de særlige vilkår arrangementet gennemføres under.

 

Dagskolen Opsund er i fuld drift ud fra særlige forsigtighedshensyn og iøvrigt i henhold til de regler og vejledninger, der er gældende på skoleområdet i forhold til corona-tiltag. Al brobygning er aflyst. Praktik gennemføres ud fra konkret vurdering.

 

SSP har aflyst fællesmøder m.v. for elever, forældre på tværs af klasser/årgange og skoler. SSP er stadig kontaktbar for henvendelser og forespørgsler.

 

Kollegiet i Tarm er ligeledes i fuld drift dog med særlige husregler og forebyggende tiltag mod spredning af corona-smitte i form af fokus på rengøring, hygiejne m.v.

 

 

D. 22. september

Grundet de nye landsdækkende retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen om at begrænse tværgående og sociale kontakter, har Ungdomsskolen valgt at:

 

- Lukke aktiviteterne i ungdomsklubberne i Opsund, Hvide Sande og Ringkøbing i uge 39-40-41-42

 

- Aflyse ungdomsskolens valgfagsundervisning for 9.kl. i uge 39-40-41

 

- Aflyse alle hold i fritidsundervisningen bortset fra knallertkøreskole i uge 39-40-41

 

- Lukke Streetparken i uge 39-40-41 (med mulig åbning i uge 42, efterårsferien, hvis det vurderes forsvarligt)

 

- Ungdomsskolens outdoor aktiviteter efter aftale med de enkelte folkeskoler fortsætter, da det netop ikke er tværgående og typisk afvikles klassevist

 

- SSP guider og vejleder fortsat børn, unge, forældre og skoler, men primært telefonisk. Der er generelt ikke hjemmebesøg eller netværksmøder i uge 39-40-41-42 medmindre der er tale om absolut påkrævet møde

 

- Dagskolen Opsund fortsætter med normal skolegang og fokus på afstand, håndhygiejne. Busbefordring foregår med mundbind.

 

 

D. 28. august

Ungdomsskolen Ringkøbing Skjern har åben for alle tilbud!

Vi tager de nødvendige forholdsregler i forhold til smitterisiko bla. fremmøderegistrering, afsprintning, afstand mm. Vi glæder os - mere end nogensinde før - til at se jer alle igen!

 

 

D. 19. maj

Ungdomsskolen åbner op igen for rigtig mange ting, men desværre ikke det hele.

 

I første runde har vi haft fokus på Ungdomsskolens Heltidsundervisning og SSP, hvor sidstnævnte har været i gang igennem hele Covid19. Kontaktoplysninger kan ses på ssp.riskus.dk

 

I anden runde (fra 18. maj) har vi primært fokus på de aktiviteter, der er kompetencegivende i form af bevis og/eller kørekort (jagtprøve og knallertkørekort). Derudover har vi stor fokus på samarbejde med skolerne omkring outdooraktiviteter, hvor skolerne kan booke os til at hjælpe med kano, kajak, Stand-Up-Paddle, highropebaner, klatring mv. Alle aktiviteter, der med fokus på vores skønne natur i RKSK samtidig kan være med til at give eleverne gode, sociale og aktive oplevelser - områder der for flere har været udfordret ifbm. Covid19.

 

I tredje runde (fra 1. juni) skal vi have afsluttet denne sæson, hvilket vi vil gøre med forskellige aktiviteter i juni i form af events, afslutning på nogle af de hold, der var i gang inden Covid19, sommeraktiviteter m.fl.

 

I fjerde runde (fra 20. august) har vi, efter sommerferien, fokus på åbning af "resten" af Ungdomsskolen; herunder:

Klubberne

Fritidsundervisning

Ture

Events

Mv.

 

Ifbm. åbningen af fjerde runde vil vi have fokus på introperiode for de kommende 7. klasser. Her vil vi invitere til infomøder for elever og forældre i de fire afdelinger (Hvide Sande, Skjern, Ringkøbing og Opsund). Invitation lægges på Aula og afleveres rundt i klasserne.

 

Tilmelding til den kommende sæson åbner 28. maj 2020 på riskus.dk, hvor der kan tilmeldes fritidsundervisning, klub, Streetpark, ture, rejser og en hel masse mere…

 

Streetparken, der bekendt er indendørs afventer de kommende udmeldinger omkring retningslinjerne for indendørs aktiviteter og der vil blive meldt nærmere ud herom.

 

 

D. 17. april

Alle Ungdomsskolens fritidsafdeling holder fortsat lukket indtil videre frem til d. 10. maj 2020.

Herefter vil vi kontakte berørte elever og forældre om nærmere aftaler enten i tilfælde af en fortsat nedlukning eller en evt. delvis åbning - bl.a. knallert, hold, klub mv.

Vi holder jer opdateret og følger selvfølgelig Sundhedsstyrelsens vejledning - for din og andres skyld!

 

 

D. 23. marts

Beskyt dig selv og andre!

Alle Ungdomsskolens aktiviteter vil fortsat være lukket ned frem til og med 13. april 2020.

Vi holder jer opdateret og følger selvfølgelig Sundhedsstyrelsens vejledning - for din og andres skyld!

 

 

D. 12. marts

Vi passer på hinanden!

Vi sætter alle Ungdomsskolens aktiviteter på pause til og med marts måned.

Vi holder jer opdateret og følger selvfølgelig Sundhedsstyrelsens vejledning - for din og andres skyld!

 

 

D. 10. marts

Vi har alle et ansvar.

Den bedste omsorg er omtanke.

Ungdomsskolen følger Sundhedsstyrelsens vejledning - for din og andres skyld!

 

 
Corona


Senest opdateret 01.02.2021 12:52 af CGR