DAGSKOLEN OG COVID-19

 

 

Der er konstateret en elev smittet med Covid-19 på Dagskolen Opsund. Alle 25 elever, 6 lærere og 3 chauffører på Dagskolen hjemsendes i perioden fredag den 13. og frem til

torsdag den 19. november 2020

.

Elever og medarbejdere testes jf. Sundhedsmyndighedernes anvisninger.

Da elever og medarbejdere hjemsendes til selv-isolation, bør social kontakt, fritidsaktiviteter osv. undgås indtil negativt test-svar foreligger og alle herudover også er symptomfri.

Der iværksættes i ovennævnte periode NØDSKOLE med virtuel specialundervisning, webbaseret hjemmearbejde og daglig kommunikation mellem elev, kontaktlærer og hjemmet. Nødundervisning relaterer primært til dansk og matematik, idet Dagskolens øvrige fagrække med praktiske, kreative værksteder og idræt, udeliv m.v. jo netop er kendetegnet ved at være fælles og fysisk undervisning

 

rev. 

12. november 2020Senest opdateret 13.11.2020 06:22 af