Tarm Skole - Udliv - Valgfag efterår 18

Tarm Skole - Udliv - Valgfag efterår 18
Info
#2.410
Tilmelding fra
01.02.2018
Tilmelding til
07.03.2018
Tilmeldingsstatus
Afsluttet
Placering

Tarm Skole
placeholder placeholder

Hvorfor:
For at gøre en indsats for at leve op til de mål, der ud-trykkes gennem ”Naturens Rige”.
For at øge opmærksomheden på de naturrigdomme og muligheder, vi har i vores eget lokalområde og med per-spektiver til destinationer uden for vort lokalområde. For at danne i og med naturen: At udvikle en stærkere holdning til naturen både lokalt og globalt.
For at skabe bevidsthed om, hvad naturen kan give til én, og hvad man selv kan give til naturen.
For at opnå et sammenhold og opleve energien ved at opleve noget socialt sammen i naturen.
For at sikre en naturlig påvirkning af dine sanser i sam-spil med naturen.

 

Hvad: 
Du skal lære at opleve glæde og muligheder ved at opholde dig i og aktivt gøre brug af naturen og dens ressourcer. Du skal opnå indsigt i og forståelse for menneskets an-svarlighed i samspillet mellem natur og kultur.

 

Hvordan:
Ved at arbejde kreativt i og med naturen.
Ved at have et bredt fokus på naturens mangfoldighed. Ved at lave bål og bålmad.
Ved selv at være med til at finde ud af, hvordan naturen kan være et godt læringsrum.
Ved at have skønne naturoplevelser.
Ved at få indsigt i naturen som ”spisekammer”.Naturkendskab og forståelse for sammenhænge og de muligheder, der er i ”Naturens Rige”. Aktiv anvendelse og ansvarsfølelse af og for naturens muligheder. Inspiration til ansvarlighed og sunde fritidsinteresser i naturen - f.eks. grøntsags- og skovdyrkning, sejlads, jagt, skydning, lystfiskeri. Vildtlære: Du får kendskab til de almindeligste dyr og planter i vores nærområde
Nak og æd: Du får kendskab til naturens ressourcer og til, hvordan de kan anvendes til eksempelvis mad, udsmykning. 

 

Naturfitness:
Du oplever at være fysisk i naturen med naturen som fitnesscenter: Bevægelse og oplevelse i naturen.

 Senest opdateret 19.05.2022 22:34 af LJ